نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تیپ بندی

2مطلب موجود می باشد.
شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور – تیپ بندی تست های کنکور – جلسه ی ۶


شیمی ( تجربی )

تیپ شناسی سوالات کنکور درس شیمی


با بررسی سؤال‌های کنکور ۵ سال گذشته مشاهده شد که در درس شیمی ۴ تیپ سؤال مطرح است: ۱-     تیپ اول : سوال‌های « درست یا نادرست…