نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تن ندادن به اضطراب؛ رمز موفقیت

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تن ندادن به اضطراب؛ رمز موفقیت


«هرچه می‌خوانم نمی‌فهمم.» این اولین جمله‌ای بود که با صدایی بغض آلود گفت و سپس با چهره‌ای درهم به دست­هایش خیره شد و انگشتانش را به بازی…