نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تنش

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

هنگام تنش با ديگران انصاف داشته باشيم!


شما، کنکوري‌هاي سال۹۷، تا چند هفتة ديگر دانشجو خواهيد شد و تعداد قابل توجهي از شما عزيزان براي ثبت‌نام به يک دانشگاه در شهري ديگر خواهيد رفت….