نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تنبل

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

آیا تنبلی علاج دارد؟


چند گام بلند برای گذر از هفت خوان تنبلی کارهایتان روی هم تلنبار شده، از هر جا یکی صدایتان می کند. نمی دانید بهتر است اول از…

صفحه نخست

تنبل ها بخوانند!


همه ما با پیشرفت تکنولوژی تنبل شده ایم‎     آیا شما هم “تنبل” هستید؟ خب، این که تعجب ندارد. همه ما با پیشرفت تکنولوژی تنبل شده…