نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تلویزیون کنکوری

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

بنزین تلویزیون در آتش کنکوری‌ها


یک روانپزشک معتقد است تلویزیون با آنتن دادن به برنامه‌های کنکوری بنزین در آتش تند جامعه برای گرایش به کنکور می‌ریزد بنزین تلویزیون در آتش کنکوری‌ها یک…

مشاوره و برنامه ریزی

برنامه ریزی برای امتحانات


برای امتحانات خود، با تدبیر برنامه ریزی کنید اگر برای امتحانات خود، با  تدبیر برنامه ریزی کنید نه تنها در طول سال،  بلکه برای امتحانات هم آماده…