نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تقلب

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

حکم تقلب در امتحانات درسی و کنکور چیست؟


همه مراجع تقلید بدون استثنا تقلب در امتحان درسی را حرام دانسته اند. تقلب در امتحانات در بسیاری از مواقع موجب تضییع حق الناس نیز می شود….