نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تقسیم بندی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

مزاياي سهميه منطقه ۳ در کنکور ۹۸


موضوع اعمال سهميه در کنکور سراسري قدمتي در حدود ۵۰ سال دارد. اما اين سهميه به چه دليل و چگونه اعمال مي شود؟ از آنجا که تمام…