نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تغییر ساعات

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تغییر ساعات پیش دانشگاهی از ۲۴ به ۳۵ ساعت


معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزایش بیش از ۴۵۰ هزار نفری جمعیت دوره پیش دانشگاهی در سال تحصیلی آتی، گفت: از سال…