نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تشریحی

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

سازمان سنجش: کنکور ۹۸ فقط تستی است


رئیس سازمان سنجش با رد موضوع تستی و تشریحی بودن کنکور ۹۸ گفت: موضوع برگزاری کنکور سال آینده به صورت تستی و تشریحی صحت ندارد. دکتر ابراهیم…

ادبیات فارسی

روش مطالعه و بارم بندی درس ادبیات در امتحان نهایی


امتحان نهایی مخصوصا در کنکور سال بعد این دانش آموزان تاثیر قابل توجهی دارد. بنابراین دانش آموزان سال سومی باید به گونه ای ادبیات را مطالعه کنند…