نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تخلفات علمی

1مطلب موجود می باشد.
ویژه خبری

بررسی تخلفات علمی در کشور به کجا رسید؟


تقلب علمی به عنوان یک دغدغه در حوزه علمی کشور است و باید در سطح ملی به آن پرداخته و تقاضا برای اخذ مدرک در کشور شکل…