بهارستان

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

حذف کنکور در ترافیک پاستور – بهارستان


معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: سازمان سنجش مخالف حذف کنکور بوده و هست اما مجلس قانونی مبنی بر حذف کنکور مصوب نکرده است. به…