بررسی

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

بررسی نگرانی دانش آموزان از تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸


عضو کمیسیون أموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور طبق قانون است, گفت: برای کاستن از استرس دانش آموزان ابعاد مختلف…

مقالات مشاوره ای

بیایید بررسی را بررسی کنیم


فکر می‌کنم در تمام این مدت متوجه این اصل اساسی شده‌ای که آزمون دادن صرفاً وسیله‌ی سنجش نیست؛ بلکه عرصه‌ی یادگیری است. یادگیری قبل، حین و بعد…