نتایج در این بخش نمایش داده می شود

بداند

1مطلب موجود می باشد.
مقالات مشاوره ای

آن کس که بداند و بداند که بداند


سال‌ها قبل دوست و همکار عزیزی داشتم که روزی حرف جالبی برایم زد. او می‌گفت: شنیده‌ای که می‌گویند بی‌پیر به ظلمات مرو، حتی اگر اسکندر ذوالقرنین باشی؟!…