باور داشتن

1مطلب موجود می باشد.
مجلات آموزشی

باورم کنید و یاورم باشید


پرده اول ساعت ۱۱ شب است. خسته از یک روز کاری سخت و سنگین ، برنامه امروزش را مرور می‌کند؛ ساعت ۳۰ /۵  صبح از خواب بیدار…