باهوش

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

با این روش ها باهوش تر می‌شوید


باور به اینکه میتوانید باهوش ترشوید شما را باهوش تر می کند‎ انواع بازیهای ذهنی و فکری میتواند باعث تقویت هوش سیال ، بهبود عملکرد حافظه و…