نتایج در این بخش نمایش داده می شود

بازرس

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

استقرار بازرسان در سازمان سنجش


هیئتی متشکل از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در سازمان سنجش آموزش کشور مستقر شدند. بازرسان سازمان بازرسی کل کشور از از ۲۱ مرداد در سازمان سنجش…