ایام امتحانات

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

برنامه‌ريزی برای کنکور در ایام امتحانات


يکي از مشکلات بزرگي که برخي از دانش‌آموزان کنکوري در روند آمادگي براي کنکور دارند اين است که مجبورند در زماني که براي کنکور مطالعه مي‌کنند، براي…