نتایج در این بخش نمایش داده می شود

اهمیت خلاصه نویسی

3مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 1400

آموزش خلاصه نویسی ،حاشیه نویسی ،نت برداری در کنکور


قبل از ورود به مباحث اصلی خلاصه نویسی نیاز است موارد زیر بررسی شود:زمان صحیح خلاصه نویسی: خیلی از اوقات دانش آموزان در زمان اولین مطالعه درس…

صفحه نخست

اصول و قواعد خلاصه نویسی


کسی که زیستش رو توی کنکور ، نود درصد زد ، زیست شناسی رو در سی صفحه خلاصه کرده بود و خونده بود … دوستم با هشت…

صفحه نخست

اهمیت خلاصه نویسی


اهمیت خلاصه نویسی به طور کلی خلاصه ‌نویسی و یادداشت ‌برداری به چهار دلیل پیشنهاد می‌شود: اول اینکه هنگام مطالعه و دقیق خوانی از اصول مهم به…