انصراف از تحصیل

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

جریمه انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری


جریمه انصراف از تحصیل برای دانشجو هایی که میخواهند از تحصیل انصراف دهند مساله مهمی است. میدانید که اطلاع از قوانین و مقررات ،شرایط انصراف از تحصیل…