انصاف

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

هنگام تنش با ديگران انصاف داشته باشيم!


شما، کنکوري‌هاي سال۹۷، تا چند هفتة ديگر دانشجو خواهيد شد و تعداد قابل توجهي از شما عزيزان براي ثبت‌نام به يک دانشگاه در شهري ديگر خواهيد رفت….