نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انرژی درونی

3مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

چگونه با قدرت تجسم زندگی خود را تغییر دهیم؟


تجسم صرفا تفکر متمرکز قدرتمند در غالب تصاویری است که به همان نسبت هم احساس ایجاد میکند. تو با قدرت تجسم فرکانسی قوی به کائنات میفرستی قانون…

ابزارهای آموزشی

شانس بهتر است یا انرژی مثبت؟


شما فقط به یک طریق می توانید وقت و زندگی خود را تحت کنترل در آورید و آن هم تغییر دادن روش فکر کردن، کار کردن و…

مشاوره و برنامه ریزی

تمرکز هنگام مطالعه


تمرکز: توانایی هدایت کردن فکر هنر یا تمرین تمرکز،مهم نیست که زیست شناسی می خوانید و یا منچ بازی می کنید، فقط باید روی کاری که انجام…