نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انرژی درونی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

چگونه با قدرت تجسم زندگی خود را تغییر دهیم؟


تجسم صرفا تفکر متمرکز قدرتمند در غالب تصاویری است که به همان نسبت هم احساس ایجاد میکند. تو با قدرت تجسم فرکانسی قوی به کائنات میفرستی قانون…