انتقال

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

انتقال دانشجو دانشگاه آزاد ۹۶ | نحوه وشرایط انتقال دانشجو دانشگاه های آزاد ۹۶ – ۹۷


زمان ثبت درخواست انتقال برای پذیرفته شدگان سال ۹۶   زمان ثبت درخواست واجدین شرایط انتقال، از روز شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ می باشد. داوطلبان میبایست  جهت ثبت…