انتقالی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

دانشجویان روزانه انتقالی، باید شهریه بپردازند


قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بر اساس مصوبه قانون برنامه ششم توسعه، دانشجویان روزانه قبولی در دانشگاه های علوم پزشکی در…