انتخاب رشته تحصیلی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

۵ توصیه برای انتخاب رشته کنکور سراسری


نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۵ مرداد ۹۶ منتشر می‌شود، دفترچه انتخاب رشته از چهارشنبه ۱۱ مرداد روی سایت سنجش قرار می‌گیرد و مجازین از ۱۹ تا ۲۳…