امیرکبیر

1مطلب موجود می باشد.
ویژه خبری

افزایش ظرفیت دانشجو در دانشگاه امیرکبیر


احمد معتمدی رییس دانشگاه امیرکبیر در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: ظرفیت جذب دانشجویان دکتری طبق ضوابط و براساس…