امریه

3مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

شرایط پذیرش امریه خدمت سربازی سازمان انرژی اتمی ایران


سازمان انرژی اتمی ایران از دیگر ارگان هایی میباشد که سرباز امریه میپذیرد در واقع سازمان انرژی اتمی کشور، از میان دانشجویان نخبه پسر دانشجوی دانشگاه تهران…

صفحه نخست

نحوه گرفتن پذیرش در سپاه برای خدمت سربازی


شرایط گرفتن پذیرش خدمت سربازی در سپاه در سال ۹۶ همانطور که میدانید پذیرش در سپاه  و نواحی مقاومت بسیج بر خلاف امریه ، نیازمند مدرک خاصی…

صفحه نخست

شرایط پذیرش امریه خدمت سربازی سازمان انرژی اتمی ایران


سازمان انرژی اتمی ایران از دیگر ارگان هایی میباشد که سرباز امریه میپذیرد در واقع سازمان انرژی اتمی کشور، از میان دانشجویان نخبه پسر دانشجوی دانشگاه تهران…