نتایج در این بخش نمایش داده می شود

امتحان نهایی

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

شرایط استرس زا در فصل امتحانات و راه های مقابله با آن


با فرا رسیدن ایام امتحانات، دلهره دانش آموزان هم شروع می شود. آنان در هر سن و سالی که باشند بازهم چون نگرانی های مختلف مربوط به…

صفحه نخست

تاثیر امتحان نهایی در کنکور چگونه است؟


اگر از دانش آموزان سال سوم بپرسیم امتحانات نهایی چه میزان در کنکور سال آینده شما موثر خواهد بود قطعاً خواهند گفت ۲۵ درصد. اما ما معتقدیم…