امتحانات دی

2مطلب موجود می باشد.
مقالات مشاوره ای

در امتحانات دی ماه چگونه درس بخوانیم؟


با نزدیک شدن دی ماه، بیشتر دانش‌آموزان کنکوری، یک دغدغه مهم پیدا می‌کنند و آن نگرانی هم این است که چطور با پیش آمدن زمان امتحانات، هم…

انتخاب رشته

در دی ماه چگونه درس بخوانیم ؟


با نزديک شدن دي ماه، بيشتر دانش‌آموزان کنکوري، يک دغدغه مهم پيدا مي‌کنند و آن نگراني هم اين است که چطور با پيش آمدن زمان امتحانات، هم…