نتایج در این بخش نمایش داده می شود

اليگودرز

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

تصاوير آزمون ۹۸/۱۰/۲۷ سازمان سنجش اليگودرز


به روایت تصویر

معرفي دانشگاه پيام نور واحد اليگودرز + مصاحبه و تصاوير


مصاحبه موسسه علمي – آموزشي همشاگردي با سركار خانم فريبا گلپايگاني ( مدير آموزشي دانشگاه پيام نور – واحد اليگودرز ) در اين مصاحبه خواهيد شنيد :…