نتایج در این بخش نمایش داده می شود

افزایش مطالعه

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

ماه رمضان، فرصتي براي آمادگي بيشتر


 امسال داوطلبان آزمون سراسري و دانش‌آموزان سال سوم متوسطه توجهي ويژه دارند؛ زيرا امتحانات نهايي داوطلبان آزمون سراسري در ماه رمضان برگزار مي­شود و بعد از ماه…