افزایش ظرفیت

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

افزایش مجدد ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان کنکور ۹۷


افزایش مجدد ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان برای کنکور ۹۷ یکی از سوالات متداول دانش آموزان کنکوری است . دکتر حسین خنیفر ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد:…