افزایش ساعت

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

روش افزایش ساعت مطالعه برای کنکور


چگونه ساعت مطالعه را بالا ببریم ؟ بسیار زیاد مشاهده می شود که داوطلبان کنکور از پایین بودن ساعت مطالعه خود ناراضی هستند و با اینکه ساعت…

صفحه نخست

روشهای صحیح افزایش ساعت مطالعه


چگونه ساعت مطالعه را بالا ببریم ؟ بسیار زیاد مشاهده می شود که داوطلبان کنکور از پایین بودن ساعت مطالعه خود ناراضی هستند و با اینکه ساعت…