اعتراض کنکور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

پاسخ مرکز سنجش دانشگاه آزاد در خصوص اعتراض به نتایج کنکور


رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: مقایسه تراز و قبولی در آزمون دو سال مختلف روش درستی نیست و نمی‌توان بر این اساس به نتیجه…