اعتراض داوطلبان

1مطلب موجود می باشد.
ویژه خبری

اعتراض به کنکور و آزمون در ایران، از دبیرستان تا دکترا


کنکور و آزمون در نظام آموزشی ایران از مدرسه گرفته تا دانشگاه، از دانشگاه گرفته تا آزمون‌های تخصصی مانند ازمون دستیاری چالش برانگیز است و روزی نیست…