اعتراض به کنکور 96

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

رجوع معترضان نتایج کنکور سراسری به سایت سازمان سنجش


رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: معترضان نتایج آزمون سراسری سال ٩٦ برای پیگیری مطالباتشان در سایت سنجش اعتراض هایشان را جهت بررسی درج کنند.  ‘ابراهیم خدایی’…