اشتباه

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

چگونه بابت اشتباه‌تان، متاسف نباشید؟


لحظاتی در زندگی همه‌ی ما وجود دارد که در آن تاسف می‌خوریم و این تاسف هم شامل کارهایی می‌شود که مرتکبش شده‌ایم و هم شامل کارهایی‌که انجامش…