نتایج در این بخش نمایش داده می شود

اشتباهات

1مطلب موجود می باشد.
برنامه ریزی آزمون سراسری 1397

چگونه بابت اشتباه تان متاسف نباشید …


لحظاتی در زندگی همه‌ی ما وجود دارد که در آن تاسف می‌خوریم و این تاسف هم شامل کارهایی می‌شود که مرتکبش شده‌ایم و هم شامل کارهایی‌که انجامش…