اسرتس

1مطلب موجود می باشد.
به روایت تصویر

تصاویری از آزمون سراسری ۱۳۹۶


تصاویری از آزمون سراسری سراسری ۱۳۹۶ منشر شده است … این تصاویر توسط خبرگزاری میزان گرفته شده است آزمون سراسری ۱۳۹۶ در روز های ۱۵ و ۱۶…