نتایج در این بخش نمایش داده می شود

استیو جابز

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

کلید موفقیت، خود شمایید


علاوه بر تعداد زیاد صفر در انتهاى رقم حساب بانکی‌شان، بیل گیتس، استیو جابز، والت دیزنى، مارک زوکر برگ و لیستى که همچنان ادامه دارد، همه یک…