نتایج در این بخش نمایش داده می شود

استعداد

3مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

چگونه استعداد خود را کشف کنیم


کشف استعدادهای طبیعی هر فرد، کار بسیار دشواری است. در مورد خود من چند دهه طول کشید تا متوجه شوم که در نوشتن استعداد دارم. هرگز از…

آزمون سراسری 99

از استعدادها و توانايي‌هاي خود تا چه اندازه آگاه هستيد؟


در «يادداشت هفته» شماره پيش، به اختصار به «شناخت علايق تحصيلي» داوطلبان پرداختيم و از شما پرسيديم که «آيا از علايق تحصيلي خود آگاه هستيد؟» و نخستين…

صفحه نخست

استعداد هرگز کافي نيست … (قسمت اول)


براي حضور موفق در هر رقابت، اعم از فردي و گروهي، برخورداري همزمان از ‌چند ويژگي و تقويت جدي اين ويژگي‌ها، ضرورتي اجتناب ناپذير است. شايد برخي…