نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ازاد

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

شهریه دانشگاه آزاد اسلامی ۹۷


با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی تحت عنوان موسسه غیرانتفاعی مشغول به فعالیت می باشد، هزینه های آن از شهریه های دانشجویان و کمک های مردمی تامین خواهد…