نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ادبیات اختصاصی

1مطلب موجود می باشد.
ادبیات انسانی کنکور

زبان و ادبیات فارسی اختصاصی را چطور بخوانیم؟


ادبیات اختصاصی، یکی از درس­های مهم گروه آزمایشی علوم انسانی است که در زیرگروه‌های مختلف این رشته  بین ۲ تا ۴ ضریب اختصاصی دارد؛ یعنی ضریب آن،…