اختلال

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

مشکلی به نام اختلال در تمرکز دانش آموزان


بعضی از دانش آموزان بدون حضور والدینشان نمی توانند درس بخوانند و از سال های اول تحصیل عادت کرده اند هنگام درس خواندن کسی همراه آنها باشد…