اختلاف نظر

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

اختلاف نظر بین سازمان سنجش و وزارت آموزش وپرورش در خصوص روش اجرای قانون حذف کنکور


سید محمدجواد ابطحی با اشاره به قانون حذف کنکور، گفت: در سال‌های اخیر بحث پذیرش و سنجش دانشجو با تغییرات زیادی همراه بوده است در برخی موارد…