احساسات

5مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

چطور انگیزه خود را بالا نگه داریم؟


اگر انگیزه نداشته باشیم، به احتمال زیاد وقت خود را تلف می کنیم و اهداف شخصی و حرفه ای خود را نادیده می گیریم. مصمم ترین افراد…

صفحه نخست

چگونه در سال کنکور هم درس بخوانیم هم از زندگی لذت ببریم؟


چگونه در سال کنکور از زندگی لذت ببریم؟ معمولا امکان ندارد در کاری که از انجام دادنش لذت نمیبریم موفق شویم! وقتی تشنه مان می شود به…

صفحه نخست

خواب ناکافی، احساسات را به هم می‌ریزد


خــواب حالتــی برگشــت‌­پذیر اســت کــه بــا ســکون، بی­‌حرکتـی نسـبی و افزایـش در آسـتانه پاسـخ بـه تحریـکات محیطــی نســبت بــه حالــت بیــداری مشــخص می­‌شود. نتایج یک پژوهش نشان…

صفحه نخست

بالا بردن قدرت یادگیری


برای تقویت یادگیری در قدم اول باید تقویت حافظه داشته باشیم و آن را به نقطه ی ثبات برسانیم. در زمان مطالعه یکی از مهمترین نکاتی که…

صفحه نخست

ميم مثل مديريت کنکور


هر سال تابستان براي يک عده از داوطلبان عزيز، پايان مقطعي به نام «کنکور» و براي عده ديگري، آغاز فصلي از تحصيل به نام «آمادگي براي کنکور»…