آلا

16مطلب موجود می باشد.
ادبیات فارسی کنکور

تماشای زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد کنکور – جلسه اول ( آرایه تشبیه )


دسته‌بندی نشده

تماشای زیست شناسی دهم(نظام آموزشی جدید) / جلسه ١ زیست شناسی دیروز، امروز و فردا (قسمت اول )


شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور – تیپ بندی تست های کنکور – جلسه ی ۸


شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور – تیپ بندی تست های کنکور – جلسه ی ۷


شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور – تیپ بندی تست های کنکور – جلسه ی ۶


شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور – تیپ بندی تست های کنکور – جلسه ی ۵


شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور – تیپ بندی تست های کنکور – جلسه ی ۴


دین و زندگی کنکور

جمع بندی دین و زندگی۲ – درس ۱


شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور – تیپ بندی تست های کنکور – جلسه ی ۲