نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آفت مطالعه

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

اُفت تحصيلي؛ چون و چرا؟


يکي از مسايل و مشکلاتي که نظام‌هاي آموزشي با آ‌ن مواجه مي‌شوند، افت تحصيلي است. اين مساله همه ساله مقدار زيادي از سرمايه‌گذاري‌ها را به هدر داده…