نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آشنایی با رشته های دانشگاهی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

موسيقي نظامي


ريزش آب از آبشار، وزش باد از ميان برگ‌هاي درختان، نغمۀ پرندگان و … اين همه نواي طبيعي موسيقي است؛ در واقع  موسيقي با روح انسان عجين…