آزمون مجزا

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

پذیرش دانشجو به شیوه جدید در دانشگاه آزاد اسلامی


سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از طرح تغییر در شیوه پذیرش دانشجو در این دانشگاه خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر امیررضا…