نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آزمون جامع سنجش

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

هنوز هم فرصت باقی ست ( ناامید ها بخوانند )


سلام . سلامی به گرمای اردیبهشت و خرداد ماه . سلامی به وسعت ایران . سلامی به همشاگردی های عزیز که در تمام این یکسال با ما…

به روایت تصویر

تصاویری از برگزاری آزمون های جامع سازمان سنجش در شهرستان الیگودرز